TRAPPETÅRN

Vi disponerer ca. 1000 meter trappetårn av forskjellig størrelse.

 

Norsk lovgivning og Arbeidstilsynet stiller strenge krav vedrørende sikkert arbeid i høyden. Dette er noe vi i Stillaspartner AS er meget opptatt av, for å ivareta sikker handling og sikker fremdrift i prosjektet. Det er per dags dato alt for mange ulykker vedrørende arbeid i høyden, for å redusere dette er det viktig å planlegge all aktivitet fra start til endt prosjekt.

Fra Arbeidstilsynet:

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover. Den 18.05.2017 ble det en lovendring ang. arbeid i høyden og dette vil resultere i kraftige bøter for personell som ikke overholder regelverket.

Arbeidstilsynet mener slike brudd på regelverket er kritikkverdige og alvorlige. Virksomhetene kan derfor vente seg å bli møtt med strenge reaksjoner. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50.000 kroner, kommer det frem i en pressemelding fra tilsynet.

– Mange brudd

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen.

– Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktør i Arbeidstilsynet.

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

– Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, finnes det i tillegg ofte kritikkverdige brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll, heter det i meldingen.

 

Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, ved enten overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

 

Om overtredelsesgebyr:

 

* Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

 

* Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.

 

* Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1.400 000 kroner

Trappet%C3%A5rn1_w600_h800.png

20150122_104821

20150122_115844

20181017_133051_resized

IMG_3369