BYGGEGJERDE

Brukes til å sperre av byggeplasser der en ikke ønsker at uønskede skal ferdes på byggeplassen.
Her disponerer vi ca. 2000 meter med byggegjerde.