Trenger du å få stillaset ditt godkjent?                                                Vi i Stillaspartner AS utfører 3. part stillaskontroll for bygg og anlegg, privatpersoner, industri og annen næring som ønsker kontroll og godkjenning av stillaskonstruksjoner.
Dokumentasjon og eventuelt beregninger av stillaskonstruksjonen blir laget og det det er fult mulig at Stillaspartner AS kommer og utfører etterkontroller om ønskelig.
Ved å bruke et eksternt firma til å kontrollere stillaskonstruksjonene, øker man sikkerheten og kvaliteten i alle ledd.

Kontakt stillaspartner@stillaspartner.no

Norsk lovgivning og Arbeidstilsynet stiller strenge krav vedrørende sikkert arbeid i høyden. Dette er noe vi i Stillaspartner AS er meget opptatt av, for å ivareta sikker handling og sikker fremdrift i prosjektet. Det er per dags dato alt for mange ulykker vedrørende arbeid i høyden, for å redusere dette er det viktig å planlegge all aktivitet fra start til endt prosjekt.

Fra Arbeidstilsynet:

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover. Den 18.05.2017 ble det en lovendring ang. arbeid i høyden og dette vil resultere i kraftige bøter for personell som ikke overholder regelverket.

Arbeidstilsynet mener slike brudd på regelverket er kritikkverdige og alvorlige. Virksomhetene kan derfor vente seg å bli møtt med strenge reaksjoner. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50.000 kroner, kommer det frem i en pressemelding fra tilsynet.

– Mange brudd

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen.

– Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktør i Arbeidstilsynet.

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

– Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, finnes det i tillegg ofte kritikkverdige brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll, heter det i meldingen.

 

Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, ved enten overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

 

Om overtredelsesgebyr:

 

* Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

 

* Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.

 

* Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1.400 000 kroner).