STILLASPAKKER

Stillaspakker som består av lengde 9,21m x arbeidshøyde 10,5m til topp møne, til leie.

Består av 75m² stillas.

Pakkestillaset leveres på tilhenger.

 

Kunden pakker ned stillaset på henger  etter bruk se vedlegg.

Ta kopi av  Pakke stillaset i hht. beskrivelse.pdf

 

 

 

 

Transport ihht. avtale per tur eks. mva. inkl. mva.

Leie 14 dager eks. mva. inkl. mva.

Montering og demontert av Stillaspartner etter avtale eks. mva. inkl. mva.

Leie pr. dag over avtalt leieperiode eks. mva. inkl. mva.

 

Ønsker du tilbud på stillas med andre mål bruk kontakt skjemaet her.