Kurset kan holdes i våre lokaler eller hos kunde

Varighet:  fra 2 til 5 dager teori

Pris dagtid                                 07:00 – 15:00     i fra kr. 3500,- pr deltager

Pris kveldstid etter kl.           15:00                   i fra kr. 4700,– pr deltager

Ta kontakt for grupperabatt

Reis, kost og losji kommer på egen reiseregning

Pris forutsetter min. 6 deltagere pr. kurs

Kurset holdes på Norsk og Engelsk

Kurset inneholder:

  • Matematiske beregninger innen stillas aktiviteter.
  • Metodevalg.
  • HMS innen stillasbyggefaget.
  • Tegning i målestokk.
  • Beregning av materiellmengde.
  • Gjennomgang av gamle eksamensoppgaver.
  • Lage en arbeidsbeskrivelse og HMS plan.
  • Risikovurderinger.

Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Dette kurset er beregnet for personell som skal avlegge fagbrev, lærlinger, arbeidsledere, instruktører og inspektører innen stillasbyggefaget

Kontakt info

Kjetil Svendsen
Tlf: 979 59 510
kompetansesenter@stillaspartner.no