Pris varierer ut i fra hvor kurset holdes, dag, kveldstid og antall personer pr. kurs.
Varighet: 3 timer teori.
Avsluttende prøve.
Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Kontakt Kjetil Svendsen

Tlf: 979 59 510

Kompetansesenter@stillaspartner.no