Alt personell som skal benytte stillas

Kurset kan holdes i våre lokaler eller hos kunde

Varighet: 3 timer teori.

Pris dagtid                                 07:00 – 15:00     kr. 950,- pr deltager

Pris kveldstid etter kl.           15:00                   kr. 1600,- pr deltager

Ta kontakt for grupperabatt

Reis, kost og losji kommer på egen reiseregning

Pris forutsetter min. 6 deltagere pr. kurs

Kurset kan holdes på Norsk, Engelsk og Polsk

Ingen forkunnskaper er nødvendig

Innhold i kurset:

 • Nytt lovverk fra 1.1.2016
 • HMS for brukere av stillas
 • Forebygging av person og materiell skade.
 • Hva må/ bør en bruker kunne om stillas?
 • Monteringsveiledning og tabeller
 • Vind, snø, ytre påkjenninger
 • Veggfester og avstiving
 • Overbelastning på en stillas og belastningstabteller
 • Godkjent/ikke godkjent
 • Dokumentasjon til en stillas
 • Rullestillas, rammestillas og spire stillas
 • Fallsikringsele og inn-festning til stillas eller annen struktur
 • Defekt stillasmateriell
 • Underlaget til en stillas
 • Hva gjør du hvis du er i tvil………..
 • Når uhell og skade oppstår.
 • Avsluttende prøve

Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

 

Kontakt info

Kjetil Svendsen

Tlf: 979 59 510

Kompetansesenter@stillaspartner.no

 

 • 17-5.Krav til opplæring av bruker av stillas

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

For å kunne jobbe i et stillas kreves det dokumentert opplæring i henhold til de fire forskriftene. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider på stillas skal ha dokumentert opplæring.

Kilde: Lovdata og arbeidstilsynet.