Kurset kan holdes i våre lokaler eller hos kunde

Varighet:  36 timer teori 

Gjennomføring av praksis avtales med kursholder

Pris dagtid         07:00 – 15:00     kr. 6800,- pr deltager

Pris kveldstid etter kl. 15:00 på forespørsel

Ta kontakt for grupperabatt

Reis, kost og losji kommer på egen reiseregning

Pris forutsetter min. 6 deltagere pr. kurs

Kurset kan holdes på Norsk, Engelsk og Polsk

Forkunnskaper: Fallsikringskurs når den praktiske delen skal gjennomføres.

Kursinnhold:

 • Norsk lovgivning.
 • Forskjellige typer monteringsveiledninger.
 • Tegning i målestokk.
 • HMS innen stillasaktiviteter.
 • Beregning av stillasmengde.
 • Kontroll, rapport og skilting
 • Ytre påkjenninger.
 • Kassasjonskriterier ( defekt materiell )
 • Fundamentering, stabilisering og forankring av stillas.
 • Lære å tyde alle aktuelle tabeller innen stillasbyggefaget.
 • Vindbetegning.
 • Rullestillas.
 • Rør og kobling stillas.
 • Fasadestillas.
 • Metodevalg.
 • Tildekking av stillas.
 • Tre-stillas.
 • Kollektiv fallsikring.
 • Systemstillas.
 • Prøvebelastning utstyr.
 • Avsluttende prøve.

Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Kontakt info

Kjetil Svendsen
Tlf: 979 59 510
kompetansesenter@stillaspartner.no

 • I forskriftene gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bygge, demontere, forandre eller kontrollere stillaskonstruksjoner over 9 meters høyde er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.
 • § 17-4. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med stillasgulv over 9 meter.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med over ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.
 • Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser over ni meter.
 • Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h.
 • Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kilde: Lovdata og Arbeidstilsynet.