Kurset kan holdes i våre lokaler eller hos kunde

Varighet: 15 timer teori

Gjennomføring av praksis avtales med kursholder

Pris dagtid                                 07:00 – 15:00     kr. 4600,- pr deltager

Pris kveldstid etter kl.           15:00                   kr. 5400,– pr deltager

Ta kontakt for grupperabatt

Reis, kost og losji kommer på egen reiseregning

Pris forutsetter min. 6 deltagere pr. kurs

Kurset kan holdes på Norsk, Engelsk og Polsk

Forkunnskaper: Fallsikringskurs når den praktiske delen skal gjennomføres.

Kursinnhold:

 • Norsk lovgivning.
 • Forskjellige typer monteringsveiledninger.
 • Tegning i målestokk.
 • HMS innen stillasaktiviteter.
 • Beregning av stillasmengde.
 • Kontroll, rapport og skilting
 • Ytre påkjenninger.
 • Kassasjonskriterier ( defekt materiell )
 • Fundamentering, stabilisering og forankring av stillas.
 • Lære å tyde alle aktuelle tabeller innen stillasbyggefaget.
 • Vindbetegning.
 • Rullestillas.
 • Rør og kobling stillas.
 • Fasadestillas.
 • Metodevalg.
 • Tildekking av stillas.
 • Tre-stillas.
 • Kollektiv fallsikring.
 • Systemstillas.
 • Prøvebelastning utstyr.
 • Avsluttende prøve.

Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Kontakt info

Kjetil Svendsen
Tlf: 979 59 510
kompetansesenter@stillaspartner.no

 • I forskriftene gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bygge, demontere, forandre eller kontrollere stillaskonstruksjoner opp til 9 meters høyde (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.
  § 17-3.Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem meter og inntil ni meter.Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h.Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kilde: Lovdata og Arbeidstilsynet.