Kurset kan holdes i våre lokaler eller hos kunde

Varighet: 7,5 timer teori 

Gjennomføring av praksis avtales med kursholder

Pris dagtid                                 07:00 – 15:00     kr. 2300,- pr deltager

Pris kveldstid etter kl.           15:00                   kr. 2800,– pr deltager

Ta kontakt for grupperabatt

Reis, kost og losji kommer på egen reiseregning

Pris forutsetter min. 6 deltagere pr. kurs

Kurset kan holdes på Norsk, Engelsk og Polsk 

Forkunnskaper: Fallsikringskurs når den praktiske delen skal gjennomføres.

Avsluttende prøve

Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Kontakt info

Kjetil Svendsen
Tlf: 979 59 510
kompetansesenter@stillaspartner.no

 

 

  • I forskriftene gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bygge, demontere, forandre eller kontrollere stillaskonstruksjoner opp til 9 meters høyde (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.
  •  § 17-3.Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.
  • Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem meter og inntil ni meter.
  • Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h.
  • Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kilde: Lovdata og Arbeidstilsynet.