Pris varierer ut i fra hvor kurset holdes, dag, kveldstid og antall personer pr. kurs.
Varighet 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
Avsluttende prøve.
Kursbevis utstedes ved bestått kurs.

Kontakt Kjetil Svendsen
Tlf: 979 59 510
kompetansesenter@stillaspartner.no